Blue Flower

Viktiga händelser i Båtklubbens historia
 • 1969 Falkenbergs Båtsällskap bildas vid ett möte den 21 maj. 
 • 1973 Klubbstugan vid järnvägsbrons södra fäste i promenaden vid Ätran stod klart. 
 • 1982 Klubbstugan flyttas nedströms till sjösättningsrampen.
 • 1983 Förrådsdelen som funnits under klubbstugan flyttas och placeras vid sidan av klubbstugan samt förses med tak. Mastkran tillverkas och placeras till höger om sjösättningsrampen.
 • 1984 Toalett och duschbyggnad byggs och placeras vid sidan om stugan då gästhamnsverksamhet etableras.
 • 1985 Båtsällskapet övertar, från kommunen, bryggor och dithörande anläggningar samt arrenderar mark och vattenområden i anslutning till dessa. Båtsällskapet har härmed övertagit huvudmannaskapet för småbåtshamnen på Ätrans södra sida.
 • 1986 B-bryggan med lilla bassängen byggs.
 • 1987 Mastskjulet byggs och J-bryggan byggs om med ponton.
 • 1988 A-bryggan byggs om.
 • 1989-91 Nya hamnen byggs.
 • 1990-91 C-bryggan byggs om.
 • 1992-94 Projektarbete på nytt klubbhus och förråd.
 • 1993 G-bryggan byggs om.
 • 1994 Förrådet byggs.
 • 1996 Kommunalt vatten och avlopp installeras.
 • 1996-98 Nya klubbhuset byggs.
 • 1999 R-bryggan kompletteras med ponton nedströms.
 • 2000 D-bryggan förlänges mot E-bryggan.
 • 2001 Miljöstation byggs. G-bryggan förses med Y-bommar på alla båtplatserna.
 • 2002 Utbyte av M-bryggans yttre träponton till betongponton.
 • 2003 Ny H-brygga ersätter den gamla och D-bryggan förlängs nedströms.
 • 2004 Ny träponton på M-bryggans inre del.
 • 2005 Ny träponton på B-bryggan.
 • 2006 Nytt trädäck vid B-bryggan.
 • 2007 Ny K-brygga ersätter gamla pontonen i hålan.
 • 2009 10 nya sjöbodar vid K-bryggan.
 • 2010 8 nya sjöbodar vid C-bryggan.
 • 2011-12 Toasugs anläggning projekteras och anläggs vid servicebryggan
  med "LOVA"-bidrag.
 • 2013 Gamla N-pontonen ersätts med ny brygga, tre platser med pålar och 4 med Y-bommar.
 • 2015 Ny ramp och spolplatta anläggs. Investering i sublift för upptagning av båtar.
 • 2016 Ny mastkrans brygga. Ställplatser till husbilar